Học Tiếng Anh

Sales representative – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sales representative là gì?

Sales representative có nghĩa là đại diện bản hàng

  • Sales representative có nghĩa là đại diện bản hàng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

đại diện bản hàng Tiếng Anh là gì?

đại diện bản hàng Tiếng Anh có nghĩa là Sales representative.

Ý nghĩa – Giải thích

Sales representative nghĩa là đại diện bản hàng.

Đây là cách dùng Sales representative. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Sales representative là gì? (hay giải thích đại diện bản hàng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sales representative là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sales representative / đại diện bản hàng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Automatic cutting machine - Vĩnh Long Online