Safety stitch 5 thread – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Safety stitch 5 thread là gì?

Safety stitch 5 thread có nghĩa là (n) Vắt sổ 5 chỉ

  • Safety stitch 5 thread có nghĩa là (n) Vắt sổ 5 chỉ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vắt sổ 5 chỉ Tiếng Anh là gì?

(n) Vắt sổ 5 chỉ Tiếng Anh có nghĩa là Safety stitch 5 thread.

Ý nghĩa – Giải thích

Safety stitch 5 thread nghĩa là (n) Vắt sổ 5 chỉ.

Đây là cách dùng Safety stitch 5 thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Safety stitch 5 thread là gì? (hay giải thích (n) Vắt sổ 5 chỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Safety stitch 5 thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Safety stitch 5 thread / (n) Vắt sổ 5 chỉ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Oxford shirting - Vĩnh Long Online