Học Tiếng Anh

Saddlen – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Saddlen là gì?

Saddlen có nghĩa là bàn trượt

  • Saddlen có nghĩa là bàn trượt
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

bàn trượt Tiếng Anh là gì?

bàn trượt Tiếng Anh có nghĩa là Saddlen.

Ý nghĩa – Giải thích

Saddlen nghĩa là bàn trượt.

Đây là cách dùng Saddlen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Saddlen là gì? (hay giải thích bàn trượt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Saddlen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Saddlen / bàn trượt. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Shock load - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page