Học Tiếng Anh

Rusting – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rusting là gì?

Rusting có nghĩa là (n) Sự gỉ, sự ăn mòn

  • Rusting có nghĩa là (n) Sự gỉ, sự ăn mòn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự gỉ, sự ăn mòn Tiếng Anh là gì?

(n) Sự gỉ, sự ăn mòn Tiếng Anh có nghĩa là Rusting.

Ý nghĩa – Giải thích

Rusting nghĩa là (n) Sự gỉ, sự ăn mòn.

Đây là cách dùng Rusting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rusting là gì? (hay giải thích (n) Sự gỉ, sự ăn mòn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rusting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rusting / (n) Sự gỉ, sự ăn mòn. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Underthread - Vĩnh Long Online