Row in length – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Row in length là gì?

Row in length có nghĩa là (n) Hàng dọc

  • Row in length có nghĩa là (n) Hàng dọc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hàng dọc Tiếng Anh là gì?

(n) Hàng dọc Tiếng Anh có nghĩa là Row in length.

Ý nghĩa – Giải thích

Row in length nghĩa là (n) Hàng dọc.

Đây là cách dùng Row in length. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Row in length là gì? (hay giải thích (n) Hàng dọc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Row in length là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Row in length / (n) Hàng dọc. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Polishing cloth - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *