Roughing – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Roughing là gì?

Roughing có nghĩa là (n) Sự chải xơ lanh

  • Roughing có nghĩa là (n) Sự chải xơ lanh
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự chải xơ lanh Tiếng Anh là gì?

(n) Sự chải xơ lanh Tiếng Anh có nghĩa là Roughing.

Ý nghĩa – Giải thích

Roughing nghĩa là (n) Sự chải xơ lanh.

Đây là cách dùng Roughing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Roughing là gì? (hay giải thích (n) Sự chải xơ lanh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roughing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roughing / (n) Sự chải xơ lanh. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Craftsman - Vĩnh Long Online