Học Tiếng Anh

Roof opening panel headliner – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Roof opening panel headliner là gì?

Roof opening panel headliner có nghĩa là Tấm ốp cửa trời

  • Roof opening panel headliner có nghĩa là Tấm ốp cửa trời.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp cửa trời Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp cửa trời Tiếng Anh có nghĩa là Roof opening panel headliner.

Ý nghĩa – Giải thích

Roof opening panel headliner nghĩa là Tấm ốp cửa trời..

Đây là cách dùng Roof opening panel headliner. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roof opening panel headliner là gì? (hay giải thích Tấm ốp cửa trời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roof opening panel headliner là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roof opening panel headliner / Tấm ốp cửa trời.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng AMONG trong Tiếng Anh
You cannot copy content of this page