Học Tiếng Anh

Roof front panel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Roof front panel là gì?

Roof front panel có nghĩa là Tấm mui trước

  • Roof front panel có nghĩa là Tấm mui trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm mui trước Tiếng Anh là gì?

Tấm mui trước Tiếng Anh có nghĩa là Roof front panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Roof front panel nghĩa là Tấm mui trước..

Đây là cách dùng Roof front panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roof front panel là gì? (hay giải thích Tấm mui trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roof front panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roof front panel / Tấm mui trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Instrument cluster finish panel - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page