Học Tiếng Anh

Roof front frame – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Roof front frame là gì?

Roof front frame có nghĩa là Khung phía trước của nóc xe

  • Roof front frame có nghĩa là Khung phía trước của nóc xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung phía trước của nóc xe Tiếng Anh là gì?

Khung phía trước của nóc xe Tiếng Anh có nghĩa là Roof front frame.

Ý nghĩa – Giải thích

Roof front frame nghĩa là Khung phía trước của nóc xe..

Đây là cách dùng Roof front frame. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Roof front frame là gì? (hay giải thích Khung phía trước của nóc xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Roof front frame là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Roof front frame / Khung phía trước của nóc xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Coolant bypass hose - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page