Học Tiếng Anh

Rolled glass – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rolled glass là gì?

Rolled glass có nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng

  • Rolled glass có nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng Tiếng Anh là gì?

Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng Tiếng Anh có nghĩa là Rolled glass.

Ý nghĩa – Giải thích

Rolled glass nghĩa là Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng.

Đây là cách dùng Rolled glass. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Rolled glass là gì? (hay giải thích Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rolled glass là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rolled glass / Kính chế tạo qua quy trình cuốn đứng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu Trúc và Cách Dùng từ Born trong câu Tiếng Anh