Rocker shaft – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rocker shaft là gì?

Rocker shaft có nghĩa là Trục rẽ quạt

  • Rocker shaft có nghĩa là Trục rẽ quạt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục rẽ quạt Tiếng Anh là gì?

Trục rẽ quạt Tiếng Anh có nghĩa là Rocker shaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Rocker shaft nghĩa là Trục rẽ quạt..

Đây là cách dùng Rocker shaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rocker shaft là gì? (hay giải thích Trục rẽ quạt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rocker shaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rocker shaft / Trục rẽ quạt.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Marker name - Từ điển số