Học Tiếng Anh

Rigid – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rigid là gì?

Rigid có nghĩa là (n) Cứng, chắc, khắt khe

  • Rigid có nghĩa là (n) Cứng, chắc, khắt khe
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cứng, chắc, khắt khe Tiếng Anh là gì?

(n) Cứng, chắc, khắt khe Tiếng Anh có nghĩa là Rigid.

Ý nghĩa – Giải thích

Rigid nghĩa là (n) Cứng, chắc, khắt khe.

Đây là cách dùng Rigid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rigid là gì? (hay giải thích (n) Cứng, chắc, khắt khe nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rigid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rigid / (n) Cứng, chắc, khắt khe. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Value Added Tax - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page