Rib frame – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rib frame là gì?

Rib frame có nghĩa là (n) Máy dệt nẹp

  • Rib frame có nghĩa là (n) Máy dệt nẹp
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy dệt nẹp Tiếng Anh là gì?

(n) Máy dệt nẹp Tiếng Anh có nghĩa là Rib frame.

Ý nghĩa – Giải thích

Rib frame nghĩa là (n) Máy dệt nẹp.

Đây là cách dùng Rib frame. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rib frame là gì? (hay giải thích (n) Máy dệt nẹp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rib frame là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rib frame / (n) Máy dệt nẹp. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Wet liner - Vĩnh Long Online