Học Tiếng Anh

Rib- beam flange – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rib- beam flange là gì?

Rib- beam flange có nghĩa là (n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi

  • Rib- beam flange có nghĩa là (n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi Tiếng Anh là gì?

(n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi Tiếng Anh có nghĩa là Rib- beam flange.

Ý nghĩa – Giải thích

Rib- beam flange nghĩa là (n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi.

Đây là cách dùng Rib- beam flange. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rib- beam flange là gì? (hay giải thích (n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rib- beam flange là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rib- beam flange / (n) Công nghệ dệt các loại vải khổ đôi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Savings Account là gì và cấu trúc cụm từ Savings Account trong câu Tiếng Anh

Rate this post