Retail bank – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Retail bank là gì?

Retail bank có nghĩa là Ngân hàng mua bán lẻ

  • Retail bank có nghĩa là Ngân hàng mua bán lẻ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

Ngân hàng mua bán lẻ Tiếng Anh là gì?

Ngân hàng mua bán lẻ Tiếng Anh có nghĩa là Retail bank.

Ý nghĩa – Giải thích

Retail bank nghĩa là Ngân hàng mua bán lẻ.

Đây là cách dùng Retail bank. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Retail bank là gì? (hay giải thích Ngân hàng mua bán lẻ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Retail bank là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Retail bank / Ngân hàng mua bán lẻ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Axle housing weld leaks repair