Republican – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Republican là gì?

Republican có nghĩa là Cộng Hòa

  • Republican có nghĩa là Cộng Hòa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Cộng Hòa Tiếng Anh là gì?

Cộng Hòa Tiếng Anh có nghĩa là Republican.

Ý nghĩa – Giải thích

Republican nghĩa là Cộng Hòa.

Đây là cách dùng Republican. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Republican là gì? (hay giải thích Cộng Hòa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Republican là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Republican / Cộng Hòa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pay Up là gì và cấu trúc cụm từ Pay Up trong câu Tiếng Anh