Học Tiếng Anh

Repped – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Repped là gì?

Repped có nghĩa là (n) Thuộc vân điểm tăng có sọc

  • Repped có nghĩa là (n) Thuộc vân điểm tăng có sọc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thuộc vân điểm tăng có sọc Tiếng Anh là gì?

(n) Thuộc vân điểm tăng có sọc Tiếng Anh có nghĩa là Repped.

Ý nghĩa – Giải thích

Repped nghĩa là (n) Thuộc vân điểm tăng có sọc.

Đây là cách dùng Repped. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Repped là gì? (hay giải thích (n) Thuộc vân điểm tăng có sọc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Repped là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Repped / (n) Thuộc vân điểm tăng có sọc. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Chè” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ