Học Tiếng Anh

Remote keyless entry transmitter check

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Remote keyless entry transmitter check là gì?

Remote keyless entry transmitter check có nghĩa là Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa

  • Remote keyless entry transmitter check có nghĩa là Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa Tiếng Anh có nghĩa là Remote keyless entry transmitter check.

Ý nghĩa – Giải thích

Remote keyless entry transmitter check nghĩa là Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa..

Đây là cách dùng Remote keyless entry transmitter check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Remote keyless entry transmitter check là gì? (hay giải thích Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Remote keyless entry transmitter check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Remote keyless entry transmitter check / Kiểm tra bộ truyền nhận tín hiệu rờ mốt điều khiển khóa cửa xe từ xa.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Speed control module - Vĩnh Long Online

Rate this post