Học Tiếng Anh

Release gent – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Release gent là gì?

Release gent có nghĩa là Chất rửa khuôn

  • Release gent có nghĩa là Chất rửa khuôn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất rửa khuôn Tiếng Anh là gì?

Chất rửa khuôn Tiếng Anh có nghĩa là Release gent.

Ý nghĩa – Giải thích

Release gent nghĩa là Chất rửa khuôn..

Đây là cách dùng Release gent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Release gent là gì? (hay giải thích Chất rửa khuôn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Release gent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Release gent / Chất rửa khuôn.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Copper plating - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page