Học Tiếng Anh

Regular payment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Regular payment là gì?

Regular payment có nghĩa là thanh toán thường kỳ

  • Regular payment có nghĩa là thanh toán thường kỳ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

thanh toán thường kỳ Tiếng Anh là gì?

thanh toán thường kỳ Tiếng Anh có nghĩa là Regular payment.

Ý nghĩa – Giải thích

Regular payment nghĩa là thanh toán thường kỳ.

Đây là cách dùng Regular payment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Regular payment là gì? (hay giải thích thanh toán thường kỳ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Regular payment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Regular payment / thanh toán thường kỳ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Footwell air discharge temperature sensor lh
You cannot copy content of this page