Học Tiếng Anh

Refrigeration – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Refrigeration là gì?

Refrigeration có nghĩa là Sự làm lạnh

  • Refrigeration có nghĩa là Sự làm lạnh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự làm lạnh Tiếng Anh là gì?

Sự làm lạnh Tiếng Anh có nghĩa là Refrigeration.

Ý nghĩa – Giải thích

Refrigeration nghĩa là Sự làm lạnh..

Đây là cách dùng Refrigeration. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Refrigeration là gì? (hay giải thích Sự làm lạnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Refrigeration là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Refrigeration / Sự làm lạnh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Customs documentation - Vĩnh Long Online