Học Tiếng Anh

Reeled – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Reeled là gì?

Reeled có nghĩa là (n) Quấn (tơ) vào guồng

  • Reeled có nghĩa là (n) Quấn (tơ) vào guồng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Quấn (tơ) vào guồng Tiếng Anh là gì?

(n) Quấn (tơ) vào guồng Tiếng Anh có nghĩa là Reeled.

Ý nghĩa – Giải thích

Reeled nghĩa là (n) Quấn (tơ) vào guồng.

Đây là cách dùng Reeled. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Reeled là gì? (hay giải thích (n) Quấn (tơ) vào guồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Reeled là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Reeled / (n) Quấn (tơ) vào guồng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Road hog - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.