Recall support – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Recall support là gì?

Recall support có nghĩa là (n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm

  • Recall support có nghĩa là (n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm Tiếng Anh có nghĩa là Recall support.

Ý nghĩa – Giải thích

Recall support nghĩa là (n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm.

Đây là cách dùng Recall support. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Recall support là gì? (hay giải thích (n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Recall support là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Recall support / (n) Hỗ trợ thu hồi sản phẩm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  De-icing switch - Vĩnh Long Online