Học Tiếng Anh

Rebound clip – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rebound clip là gì?

Rebound clip có nghĩa là Ngàm nhíp

  • Rebound clip có nghĩa là Ngàm nhíp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ngàm nhíp Tiếng Anh là gì?

Ngàm nhíp Tiếng Anh có nghĩa là Rebound clip.

Ý nghĩa – Giải thích

Rebound clip nghĩa là Ngàm nhíp..

Đây là cách dùng Rebound clip. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rebound clip là gì? (hay giải thích Ngàm nhíp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rebound clip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rebound clip / Ngàm nhíp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page