Học Tiếng Anh

Rear side member closing panel section

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear side member closing panel section là gì?

Rear side member closing panel section có nghĩa là Tấm bít thân xe phía sau

  • Rear side member closing panel section có nghĩa là Tấm bít thân xe phía sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm bít thân xe phía sau Tiếng Anh là gì?

Tấm bít thân xe phía sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear side member closing panel section.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear side member closing panel section nghĩa là Tấm bít thân xe phía sau..

Đây là cách dùng Rear side member closing panel section. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear side member closing panel section là gì? (hay giải thích Tấm bít thân xe phía sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear side member closing panel section là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear side member closing panel section / Tấm bít thân xe phía sau.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Baggage allowance - Vĩnh Long Online

Rate this post