Rear quarter trim panel – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear quarter trim panel là gì?

Rear quarter trim panel có nghĩa là Tấm ốp bên trong trụ sau

  • Rear quarter trim panel có nghĩa là Tấm ốp bên trong trụ sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp bên trong trụ sau Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp bên trong trụ sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear quarter trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear quarter trim panel nghĩa là Tấm ốp bên trong trụ sau..

Đây là cách dùng Rear quarter trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear quarter trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp bên trong trụ sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear quarter trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear quarter trim panel / Tấm ốp bên trong trụ sau.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Module programming - Vĩnh Long Online