Rear outer safety belt retractor

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear outer safety belt retractor là gì?

Rear outer safety belt retractor có nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau

  • Rear outer safety belt retractor có nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau Tiếng Anh là gì?

Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear outer safety belt retractor.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear outer safety belt retractor nghĩa là Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau..

Đây là cách dùng Rear outer safety belt retractor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear outer safety belt retractor là gì? (hay giải thích Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear outer safety belt retractor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear outer safety belt retractor / Cái móc khóa dây đai an toàn bên ngoài, phía sau.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Value - Vĩnh Long Online

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *