Học Tiếng Anh

Rear inner parking aid sensor

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear inner parking aid sensor là gì?

Rear inner parking aid sensor có nghĩa là Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau

  • Rear inner parking aid sensor có nghĩa là Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau Tiếng Anh là gì?

Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear inner parking aid sensor.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear inner parking aid sensor nghĩa là Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau..

Đây là cách dùng Rear inner parking aid sensor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear inner parking aid sensor là gì? (hay giải thích Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear inner parking aid sensor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear inner parking aid sensor / Cảm biến hỗ trợ dừng xe bên trong phía sau.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Fuel metering valve repair - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page