Học Tiếng Anh

Rear door tweeter speaker LH

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear door tweeter speaker LH là gì?

Rear door tweeter speaker LH có nghĩa là Loa cao tần ở cửa sau bên trái

  • Rear door tweeter speaker LH có nghĩa là Loa cao tần ở cửa sau bên trái.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loa cao tần ở cửa sau bên trái Tiếng Anh là gì?

Loa cao tần ở cửa sau bên trái Tiếng Anh có nghĩa là Rear door tweeter speaker LH.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear door tweeter speaker LH nghĩa là Loa cao tần ở cửa sau bên trái..

Đây là cách dùng Rear door tweeter speaker LH. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rear door tweeter speaker LH là gì? (hay giải thích Loa cao tần ở cửa sau bên trái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear door tweeter speaker LH là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear door tweeter speaker LH / Loa cao tần ở cửa sau bên trái.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Hide Out là gì và cấu trúc cụm từ Hide Out trong câu Tiếng Anh

Rate this post
You cannot copy content of this page