Học Tiếng Anh

Rear column – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rear column là gì?

Rear column có nghĩa là trụ sau

  • Rear column có nghĩa là trụ sau
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

trụ sau Tiếng Anh là gì?

trụ sau Tiếng Anh có nghĩa là Rear column.

Ý nghĩa – Giải thích

Rear column nghĩa là trụ sau.

Đây là cách dùng Rear column. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Rear column là gì? (hay giải thích trụ sau nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rear column là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rear column / trụ sau. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Jam nut - Vĩnh Long Online