Học Tiếng Anh

Real interest rate – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Real interest rate là gì?

Real interest rate có nghĩa là Lãi suất thực tế

  • Real interest rate có nghĩa là Lãi suất thực tế
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Lãi suất thực tế Tiếng Anh là gì?

Lãi suất thực tế Tiếng Anh có nghĩa là Real interest rate.

Ý nghĩa – Giải thích

Real interest rate nghĩa là Lãi suất thực tế.

Đây là cách dùng Real interest rate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Real interest rate là gì? (hay giải thích Lãi suất thực tế nghĩa là gì?) . Định nghĩa Real interest rate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Real interest rate / Lãi suất thực tế. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  License plate - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page