Học Tiếng Anh

 ready-mixed concrete – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

 ready-mixed concrete là gì?

 ready-mixed concrete có nghĩa là  bê tông trộn sẵn

  •  ready-mixed concrete có nghĩa là  bê tông trộn sẵn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 bê tông trộn sẵn Tiếng Anh là gì?

 bê tông trộn sẵn Tiếng Anh có nghĩa là  ready-mixed concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

 ready-mixed concrete nghĩa là  bê tông trộn sẵn.

Đây là cách dùng  ready-mixed concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  ready-mixed concrete là gì? (hay giải thích  bê tông trộn sẵn nghĩa là gì?) . Định nghĩa  ready-mixed concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  ready-mixed concrete /  bê tông trộn sẵn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bolton sheeting - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page