Học Tiếng Anh

Raw water intake – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Raw water intake là gì?

Raw water intake có nghĩa là Đầu ống hút nước thô

  • Raw water intake có nghĩa là Đầu ống hút nước thô
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Đầu ống hút nước thô Tiếng Anh là gì?

Đầu ống hút nước thô Tiếng Anh có nghĩa là Raw water intake.

Ý nghĩa – Giải thích

Raw water intake nghĩa là Đầu ống hút nước thô.

Đây là cách dùng Raw water intake. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Raw water intake là gì? (hay giải thích Đầu ống hút nước thô nghĩa là gì?) . Định nghĩa Raw water intake là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Raw water intake / Đầu ống hút nước thô. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Side air curtain module - Vĩnh Long Online