Học Tiếng Anh

Raw exhaust gas – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Raw exhaust gas là gì?

Raw exhaust gas có nghĩa là Khí thải chưa xử lí

  • Raw exhaust gas có nghĩa là Khí thải chưa xử lí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khí thải chưa xử lí Tiếng Anh là gì?

Khí thải chưa xử lí Tiếng Anh có nghĩa là Raw exhaust gas.

Ý nghĩa – Giải thích

Raw exhaust gas nghĩa là Khí thải chưa xử lí..

Đây là cách dùng Raw exhaust gas. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Raw exhaust gas là gì? (hay giải thích Khí thải chưa xử lí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Raw exhaust gas là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Raw exhaust gas / Khí thải chưa xử lí.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Confirming Bank - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page