Học Tiếng Anh

Rate – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rate là gì?

Rate có nghĩa là (n) Tốc độ,tỉ lệ

  • Rate có nghĩa là (n) Tốc độ,tỉ lệ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tốc độ,tỉ lệ Tiếng Anh là gì?

(n) Tốc độ,tỉ lệ Tiếng Anh có nghĩa là Rate.

Ý nghĩa – Giải thích

Rate nghĩa là (n) Tốc độ,tỉ lệ.

Đây là cách dùng Rate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Rate là gì? (hay giải thích (n) Tốc độ,tỉ lệ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rate / (n) Tốc độ,tỉ lệ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cycle - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page