Học Tiếng Anh

range – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

MID-range là gì?

MID-range có nghĩa là Số vòng quay trung bình

  • MID-range có nghĩa là Số vòng quay trung bình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Số vòng quay trung bình Tiếng Anh là gì?

Số vòng quay trung bình Tiếng Anh có nghĩa là MID-range.

Ý nghĩa – Giải thích

MID-range nghĩa là Số vòng quay trung bình..

Đây là cách dùng MID-range. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô MID-range là gì? (hay giải thích Số vòng quay trung bình. nghĩa là gì?) . Định nghĩa MID-range là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng MID-range / Số vòng quay trung bình.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Damper piston - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page