Học Tiếng Anh

Rake angle – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rake angle là gì?

Rake angle có nghĩa là Góc nghiêng

  • Rake angle có nghĩa là Góc nghiêng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Góc nghiêng Tiếng Anh là gì?

Góc nghiêng Tiếng Anh có nghĩa là Rake angle.

Ý nghĩa – Giải thích

Rake angle nghĩa là Góc nghiêng..

Đây là cách dùng Rake angle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rake angle là gì? (hay giải thích Góc nghiêng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rake angle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rake angle / Góc nghiêng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Poor performance - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page