Học Tiếng Anh

Raise the pile – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Raise the pile là gì?

Raise the pile có nghĩa là (n) Chải tuyết

  • Raise the pile có nghĩa là (n) Chải tuyết
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chải tuyết Tiếng Anh là gì?

(n) Chải tuyết Tiếng Anh có nghĩa là Raise the pile.

Ý nghĩa – Giải thích

Raise the pile nghĩa là (n) Chải tuyết.

Đây là cách dùng Raise the pile. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Raise the pile là gì? (hay giải thích (n) Chải tuyết nghĩa là gì?) . Định nghĩa Raise the pile là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Raise the pile / (n) Chải tuyết. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Charging efficiency - Vĩnh Long Online