Racking lever – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Racking lever là gì?

Racking lever có nghĩa là (n) Cần dịch chuyển

  • Racking lever có nghĩa là (n) Cần dịch chuyển
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cần dịch chuyển Tiếng Anh là gì?

(n) Cần dịch chuyển Tiếng Anh có nghĩa là Racking lever.

Ý nghĩa – Giải thích

Racking lever nghĩa là (n) Cần dịch chuyển.

Đây là cách dùng Racking lever. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Racking lever là gì? (hay giải thích (n) Cần dịch chuyển nghĩa là gì?) . Định nghĩa Racking lever là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Racking lever / (n) Cần dịch chuyển. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fuel vaporizer filter element - Vĩnh Long Online