Rack – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Rack là gì?

Rack có nghĩa là Thanh răng

  • Rack có nghĩa là Thanh răng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh răng Tiếng Anh là gì?

Thanh răng Tiếng Anh có nghĩa là Rack.

Ý nghĩa – Giải thích

Rack nghĩa là Thanh răng..

Đây là cách dùng Rack. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Rack là gì? (hay giải thích Thanh răng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Rack là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Rack / Thanh răng.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Paper pattern - Vĩnh Long Online