Học Tiếng Anh

Racing start – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Racing start là gì?

Racing start có nghĩa là Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp

  • Racing start có nghĩa là Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp Tiếng Anh là gì?

Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp Tiếng Anh có nghĩa là Racing start.

Ý nghĩa – Giải thích

Racing start nghĩa là Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp..

Đây là cách dùng Racing start. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Racing start là gì? (hay giải thích Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Racing start là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Racing start / Sự trượt bánh xe khi xuất phát mà đạp ga gấp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Vehicle models - Vĩnh Long Online

Rate this post