Vĩnh Long 24h

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

 


Tags:

Ý kiến bạn đọc:

Rate this post
Tham khảo thêm  Thể Truyền Là Gì ? Nhiễm Sắc Thể Là Gì

You cannot copy content of this page