Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

, học viên đăng ký học

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 Ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn.

 


Tags:

Ý kiến bạn đọc:

Rate this post
Tham khảo thêm  Lời bài hát Sến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *