Vĩnh Long 24h

Quy tắc cộng là gì?

Quy tắc cộng ( addition rule) là quy tắc lấy đạo hàm của một hàm là một tổng tuyến tính của hai hay nhiều hàm. Theo quy tắc này, nếu có hàm Y= U+V, trong đó U và V là các hàm riêng biệt của X, thì

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Rate this post
Tham khảo thêm  Những bài nhạc thiền tĩnh tâm êm ái

You cannot copy content of this page