Học Tiếng Anh

Quetsch – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Quetsch là gì?

Quetsch có nghĩa là (n) Trục nhồi vải

  • Quetsch có nghĩa là (n) Trục nhồi vải
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Trục nhồi vải Tiếng Anh là gì?

(n) Trục nhồi vải Tiếng Anh có nghĩa là Quetsch.

Ý nghĩa – Giải thích

Quetsch nghĩa là (n) Trục nhồi vải.

Đây là cách dùng Quetsch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Quetsch là gì? (hay giải thích (n) Trục nhồi vải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Quetsch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quetsch / (n) Trục nhồi vải. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page