Vĩnh Long 24h

Quan sát hình 2.1 để tham khảo về cách thể hiện nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy

1. Tìm hiểu mĩ thuật Việt Nam thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)

– Trưng bày (có thể trình chiếu) và thuyết trình các tư liệu về mĩ thuật thời Lê (kiến trúc, điêu khắc trang trí, đồ gốm) mà nhóm đã sưu tầm, chuẩn bị:

  • Địa danh và tên một số công trình, tác phẩm mĩ thuật
  • Các chất liệu thường được sử dụng

– Đọc bài viết sau để nắm được sơ lược bối cảnh lịch sử và một số nét khái quát về mĩ thuật thời Lê

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Cùng xem thử bạn giống với nhân vật nổi tiếng nào?