Học Tiếng Anh

Quality policy – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Quality policy là gì?

Quality policy có nghĩa là (n) Chính sách chất lượng

  • Quality policy có nghĩa là (n) Chính sách chất lượng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chính sách chất lượng Tiếng Anh là gì?

(n) Chính sách chất lượng Tiếng Anh có nghĩa là Quality policy.

Ý nghĩa – Giải thích

Quality policy nghĩa là (n) Chính sách chất lượng.

Đây là cách dùng Quality policy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Quality policy là gì? (hay giải thích (n) Chính sách chất lượng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Quality policy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quality policy / (n) Chính sách chất lượng. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Parabolic reflector - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page