Quality management system – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Quality management system là gì?

Quality management system có nghĩa là Hệ thống quản lý chất lượng

  • Quality management system có nghĩa là Hệ thống quản lý chất lượng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hệ thống quản lý chất lượng Tiếng Anh là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng Tiếng Anh có nghĩa là Quality management system.

Ý nghĩa – Giải thích

Quality management system nghĩa là Hệ thống quản lý chất lượng.

Đây là cách dùng Quality management system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Quality management system là gì? (hay giải thích Hệ thống quản lý chất lượng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Quality management system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Quality management system / Hệ thống quản lý chất lượng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Long term deposits received - Vĩnh Long Online