Học Tiếng Anh

Qualification – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Qualification là gì?

Qualification có nghĩa là (n) Chất lượng phẩm chất

  • Qualification có nghĩa là (n) Chất lượng phẩm chất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chất lượng phẩm chất Tiếng Anh là gì?

(n) Chất lượng phẩm chất Tiếng Anh có nghĩa là Qualification.

Ý nghĩa – Giải thích

Qualification nghĩa là (n) Chất lượng phẩm chất.

Đây là cách dùng Qualification. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Qualification là gì? (hay giải thích (n) Chất lượng phẩm chất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Qualification là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Qualification / (n) Chất lượng phẩm chất. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steel pile - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page