Học Tiếng Anh

Put on – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Put on là gì?

Put on có nghĩa là (n) Mặc vào

  • Put on có nghĩa là (n) Mặc vào
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mặc vào Tiếng Anh là gì?

(n) Mặc vào Tiếng Anh có nghĩa là Put on.

Ý nghĩa – Giải thích

Put on nghĩa là (n) Mặc vào.

Đây là cách dùng Put on. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Put on là gì? (hay giải thích (n) Mặc vào nghĩa là gì?) . Định nghĩa Put on là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Put on / (n) Mặc vào. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Discontinuous breaking segment chip