Học Tiếng Anh

purpose – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Single-purpose là gì?

Single-purpose có nghĩa là Đơn mục đích

  • Single-purpose có nghĩa là Đơn mục đích
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Đơn mục đích Tiếng Anh là gì?

Đơn mục đích Tiếng Anh có nghĩa là Single-purpose.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-purpose nghĩa là Đơn mục đích.

Đây là cách dùng Single-purpose. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Single-purpose là gì? (hay giải thích Đơn mục đích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-purpose là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-purpose / Đơn mục đích. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steering column lower shaft setting

You cannot copy content of this page